Home Tags Văn học nông thôn

Tag: văn học nông thôn

Nhà văn Nguyễn Hiếu: “Rất cần nhiều tác phẩm văn học...

Nhà văn Nguyễn Hiếu là người cần cù trên cánh đồng văn chương. Tới nay, ông đã có gần 30 tiểu thuyết, 9 tập...

Văn học nông thôn – “cánh đồng” màu mỡ cần vun...

Văn học đã từng có những tác phẩm đặc sắc và nổi tiếng về đề tài nông thôn. Nhưng theo thời gian, số lượng...

MOST POPULAR

HOT NEWS