Tin tức : Đình chỉ lưu hành 1 lô sản phẩm dung dịch vệ sinh nội

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) có công văn đình chỉ lưu hành trên toàn quốc lô sản phẩm vệ sinh nội do không thống nhất hàm lượng chất sát khuẩn giữa thực tế với khai báo.

Đình chỉ lưu hành 1 lô sản phẩm dung dịch vệ sinh nội - Hình 1

Cụ thể sản phẩm Dung dịch vệ sinh Gynophaco (số lô: 040617, ngày sản xuất 4.6.17, hạn dùng 4.6.20. Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 001317/15/CBMP-HCM) do Công ty TNHH thương mại đầu tư thiết bị y tế Phaco sản xuất và chịu trách nhiệm đưa ra thị trường bị đình chỉ lưu hành trên toàn quốc.

Bởi theo kết quả xét nghiệm, mẫu thử có hàm lượng copper sulfate (chất sát khuẩn) không thống nhất với hàm lượng do Công ty khai báo trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và trên nhãn sản phẩm.

Công ty TNHH thương mại đầu tư thiết bị y tế Phaco phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm nêu trên và tiến hành thu hồi toàn bộ lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định về độ đồng đều khối lượng nêu trên; gửi báo cáo thu hồi về Cục Quản lý Dược trước ngày 28/2/2019.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế TPHCM kiểm tra công ty TNHH thương mại đầu tư thiết bị y tế Phaco trong việc chấp hành pháp luật về sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm theo qui định của Bộ Y tế và các quy định khác có liên quan; giám sát việc thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định; xử lý, xủa phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục quản lý Dược trước ngày 15/3/2019.